Полезна информация

Какви възможности предлага сезонната работа за работници и работодатели?

Сезонната работа помага на работодатели да се справят с временно голямото количество и позволява на сезонните работници да си подсигурят допълнителни доходи. Платформата за сезонна работа може да се използва както за заетост в търговския сектор, така и за дейности в частни домакинства. Сезонната работа обаче е особено разпространена в селското и горското стопанство, в […]

Сезонни работници – тези помощници подсигуряват реколтата

С оглед на пандемичната обстановка, в която се намираме, стана повече от ясно, че много селскостопански предприятия не биха се справили без сезонни помощници. Прибирането на реколтата за земеделците би била невъзмпжна без сезонни работници. А това само по себе си носи драматични последици. Неприбраната реколта аспержи в Райнланд-Пфалц е един „добър“ пример за това. […]

Към началото