Сезонна работа в земеделското стопанство

Какви възможности предлага сезонната работа за работници и работодатели?

Сезонната работа помага на работодатели да се справят с временно голямото количество и позволява на сезонните работници да си подсигурят допълнителни доходи. Платформата за сезонна работа може да се използва както за заетост в търговския сектор, така и за дейности в частни домакинства. Сезонната работа обаче е особено разпространена в селското и горското стопанство, в […]

Към началото