Сезонни работници – тези помощници подсигуряват реколтата

С оглед на пандемичната обстановка, в която се намираме, стана повече от ясно, че много селскостопански предприятия не биха се справили без сезонни помощници. Прибирането на реколтата за земеделците би била невъзмпжна без сезонни работници. А това само по себе си носи драматични последици. Неприбраната реколта аспержи в Райнланд-Пфалц е един „добър“ пример за това.

Дори и без пандемията, намирането на добри работници се оказва все по-трудно за селскостопанските предприятия. Ако преди години булшинството замеделски работници са идвали от Полша, то днес произхода на работнещите ръца мести центъра си по към югоизточна Европа. Работниците идващи към немските или австрийските предприятия продължават да се организират сами, в малки групи или да споделят информация от уста на уста.

Професионалното набиране на достатъчен персонал от чужбина в сферите на земеделското стопанство е тема с постоянна важност. В Германия има средно 7000 зелечуко- и 5000 плодопроизводители, които произвеждат около 3,3 милиона тона зеленчуци и 1,3 милиона тона плодове годишно. А за да подсигурят огромната си реколта се нуждаят от съответния брой помощници. Те осъществяват 6% от аграрната продукция на Германия. Голяма част от фермерите на плодове и зеленчуци се намират в провинциите аден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфалц, Бавария и Нидерзаксен.

Като заключение: Успешното набиране на персонал в земеделското стопанство става все по-трудно, но остава жизненоважно. На този етап, процесът за наемане на групи работници (често стигащи го стотици души) се случва индивидуално. Търсенето на хора в родните им държави е трудна задача, с която земеделските предприятия рядко се справят. Но все пак това не е и в основата на заниманието им. Този процес се нуждае от структура и правна сигурност за всички участващи. NotchDelta цели да дигитализира процеса и да улесни многократно комуникацията.

Сезонни работници – тези помощници подсигуряват реколтата
Към началото