Jakie możliwości dla pracowników i pracodawców stwarza praca sezonowa?

Selection of herbs and spices

Praca sezonowa pomaga pracodawcom poradzić sobie w okresach szczególnie dużego obciążenia obowiązkami i umożliwia pracownikom sezonowym uzyskanie dodatkowego dochodu.
Instrument jakim jest praca sezonowa może być wykorzystywany zarówno do zatrudniania pracowników w sektorze komercyjnym jak i w prywatnych gospodarstwach domowych. Jest ona szczególnie popularna w rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie (gdzie pracują np. pomocnicy przy zbiorach), a także w gastronomii i hotelarstwie.

Prace sezonowe: Zwolnienie ze składek na rzecz ubezpieczenia społecznego

Pracownicy i pracodawcy są zwolnieni z obowiązku płacenia składek na rzecz ubezpieczenia społecznego przy pracy sezonowej. Przykładowo prace sezonowe w rolnictwie nie wymagają płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, pielęgnacyjne, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia czy ubezpieczenie emerytalne. Podstawą prawną jest istnienie tzw. „zatrudnienia w ograniczonym zakresie” określanego również jako „Minijob”.

Zatrudnienie w ograniczonym zakresie

„Zatrudnienie w ograniczonym zakresie” przy pracy sezonowej oznacza, iż nie zostaje przekroczony określony próg zarobkowy lub określony okres zatrudnienia.

Alternatywa nr 1: Ograniczenie miesięcznego wynagrodzenia za pracę

Zatrudnienie w ograniczonym zakresie może dojść do skutku, gdy miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 450 euro. W takiej sytuacji nie ma znaczenia długość okresu zatrudnienia ani tygodniowy czy dzienny czas pracy.

Alternatywa nr 2: Ograniczenie czasu trwania stosunku pracy

Warunki zatrudnienia w ograniczonym zakresie (np. jako pomocnik przy zbiorach) są również spełnione w przypadku tzw. „zatrudnienia krótkoterminowego”. Zatrudnienie krótkoterminowe oznacza, iż czas
pracy przy pracach sezonowych w rolnictwie lub w gastronomii jest ograniczony

  • albo do okresu zatrudnienia wynoszącego maksymalnie 3 miesiące w ciągu roku kalendarzowego, jeśli pracownik sezonowy pracuje co najmniej 5 dni w tygodniu
  • albo do maksymalnie 70 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego, jeśli pracownik sezonowy pracuje mniej niż 5 dni w tygodniu

Poziom wynagrodzenia przy pracy sezonowej w formie zatrudnienia krótkoterminowego nie ma znaczenia. Pracownik sezonowy może otrzymać zatem dowolne wynagrodzenie bez konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Brak obowiązku uiszczania składek dotyczy zarówno pracownika jak i pracodawcy.

Wspomniane terminy mają zastosowanie

  • do wszystkich krótkoterminowych sezonowych stosunków pracy w danym roku kalendarzowym oraz
  • do sezonowych stosunków pracy przekraczających rok kalendarzowy, które są ograniczone do 3 miesięcy lub 70 dni.

Ważna uwaga dotycząca „zatrudnienia krótkoterminowego“

  • Ograniczenie czasu trwania sezonowego stosunku pracy (3 miesiące lub 70 dni) musi być zawarte w umowie o pracę.
  • „Zatrudnienie krótkoterminowe” z punktu widzenia prawa dotyczącego ubezpieczeń społecznych nie obowiązuje od momentu, w którym pracodawca uzna, iż wymiar czasu pracy pracownika sezonowego przekroczy limit 3 miesięcy lub 70 dni.

Zwolnienie z uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne nie obowiązuje przy „zawodowym” zatrudnieniu sezonowym

Jeśli pracownicy wykonują prace sezonowe „zawodowo“, nie będą one uważane za krótkoterminowe zatrudnienie w ograniczonym zakresie (które wiąże się ze zwolnieniem z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne). W przypadku „zawodowego” zatrudnienia sezonowego składki na ubezpieczenie społeczne muszą być odprowadzane.

O„zawodowym“ charakterze pracy można mówić w momencie, w którym praca sezonowa jest dla zatrudnionego z gospodarczego punktu widzenia nie tylko dodatkową czynnością, ale i zabezpieczeniem środków utrzymania.

Jeśli jednak pracownik sezonowy wykonuje pracę sezonową obok zawodu głównego (jako samozatrudniony lub pracując na etacie), praca sezonowa w zasadzie nie jest uważana za „zawodową”. W tej sytuacji nie występuje obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne.

Jakie możliwości dla pracowników i pracodawców stwarza praca sezonowa?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry